ให้เงินทำงาน ทำอย่างไร

การให้เงินทำงาน หมายถึง การนำเงินออมไปลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน โดยไม่ต้องทำงานเพิ่ม

วิธีการให้เงินทำงาน

ฝากประจำ: เป็นวิธีการที่ง่ายและปลอดภัย แต่ผลตอบแทนต่ำ
ลงทุนในกองทุนรวม: เป็นการลงทุนผ่านผู้จัดการกองทุน มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่หลากหลาย
ลงทุนในหุ้น: เป็นการลงทุนโดยตรงในบริษัท มีความเสี่ยงสูง แต่ผลตอบแทนอาจสูง
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์: เป็นการลงทุนในที่ดิน อาคาร มีความเสี่ยงสูง แต่ผลตอบแทนอาจสูง
ลงทุนในธุรกิจ: เป็นการลงทุนโดยการร่วมหุ้นหรือเปิดธุรกิจเอง มีความเสี่ยงสูง แต่ผลตอบแทนอาจสูง
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาก่อนลงทุน

เป้าหมายการลงทุน: ต้องการผลตอบแทนระยะสั้นหรือระยะยาว
ความเสี่ยงที่รับได้: สามารถรับความเสี่ยงได้มากหรือน้อย
ระยะเวลาการลงทุน: ต้องการลงทุนนานแค่ไหน
เงินทุนที่มี: มีเงินทุนเท่าไหร่
คำแนะนำ

ศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน
กระจายความเสี่ยง
ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
อดทน
ตัวอย่างวิธีการให้เงินทำงาน

ฝากเงินประจำ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี จะได้เงินต้นและดอกเบี้ยรวม 11,041 บาท
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ 10,000 บาท ผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี จะได้เงินต้นและผลตอบแทนรวม 12,762.82 บาท
ลงทุนในหุ้น 10,000 บาท ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี จะได้เงินต้นและผลตอบแทนรวม 16,105.10 บาท
การให้เงินทำงาน เป็นวิธีการที่ดีในการเพิ่มเงินออม แต่ต้องศึกษาข้อมูล เลือกวิธีการลงทุนที่เหมาะสม และ อดทน